top of page
Віртуальний музей кафедри музеєзнавства і пам'яткознавства КНУКіМ

На кафедрі музеєзнавства та пам'яткознавства Київського національного університету культури і мистецтв  було презентовано проект «Віртуальний музей». Креативна ідея започаткування проекту з’явилася ще наприкінці 2013 року. Її автор – завідувач кафедри, доктор культурології, професор Олена Гончарова.

Завдяки активній участі студентської громади та викладацько-професорського складу даний проект втілився в життя й продовжує свою реалізацію до сьогодні й в майбутньому також матиме актуальність. Адже після проходження практики в музеї будь-якого типу, кожен студент має змогу ознайомитись із різноманітною кількістю музеїв, їх експозицією, роботою, в тому числі й культурно – дозвіллєвою функцією.  

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Використано матеріали з  
fk.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-muzeieznavstva-ta-pamiatkoznavstva.html

bottom of page